VI STILLER følgende krav TIL VÅRE DELTAGERE:


- Gode holdninger -

- Null toleranse for mobbing -

- Respekt for medspillere, trenere og mennesker generelt -

- Punktlighet -

- Ydmykhet og stort ønske om å lære -

- Sunne holdninger i forhold til trening, søvn og kosthold -

- God orden på eget utstyr -

- Krav til å lytte til trener på trening, dertil lite snakk og god oppførsel -

- Sunne holdninger til skole og skolearbeid  -